سامانه اختصاصی مدیریت وب سایت ایرلاین ها

سامانه اختصاصی مدیریت وب سایت ایرلاین ها

جایگاه وب سایت برای شرکت های هواپیمایی بازرگانی و همچنین LCC ها بویژه در معرفی خدمات خود آنهم در فضای رقابتی امروز بر کسی پوشیده نیست. شرکت فن آوران پرواز پرداز با طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت هواپیمایی به صورت جامع، Informative و با قابلیت های تعامل آنلاین وب سایت با سامانه رزرواسیون شرکت هواپیمایی از جمله On Line Sales با هدف کاهش هزینه های عملیاتی ، کنترل و نظارت ناوگان(اطلاع رسانی آنلاینَ Aircraft Movement به مسافرین) به منظور حفظ و ارتقا، رابطه بین مسافر و ایرلاین و دریافت و تحلیل آماری نظرات مسافرین و استفاده کنندگان از خدمات آن میسر می سازد. استفاده از فن آوری های روز در صنعت گردشگری از جمله توزیع دستورالعمل ها، مجله داخل پرواز و ... به شکل enews letter در وب سایت و امکان تعامل با پورتال شرکت هواپیمایی نیز از طریق وب سایت میسر می باشد.