سامانه مدیریت سوخت

سامانه مدیریت سوخت

برنامه سیستم سوخت هواپیمایی شرکت پرواز پرداز با هدف مکانیزه کردن کل سوخت اعم از هواپیما و خودرو های استفاده شده در فرودگاه های ایران و جهان به صورت زیر سیستمی از پورتال هواپیمایی پیاده سازی می شود.

ایده های استراتژیک نرم افزار

1. پیش بینی مصرف سوخت مصرف شده جهت آینده در مسیر در فصول سال ( مثلا می خواهیم در سال آینده به ژاپن سفر کنیم، طبق میانگین آمار مصرف سوخت و تحلیل گذشته در آن فصل سال بتوان میزان مصرف سوخت را با آن هواپیما پیش بینی کرد تا مهمترین و موثرترین پارامتر در هزینه تمام شده قیمت هواپیما پیدا شود)

2. چگونه می توانیم مصرف سوخت هواپیما را در لحظه های مختلف اندازه گیری کنیم؟

3. از کجا می توانیم بفهمیم مشکل مصرف زیاد سوخت کجاست؟

4. چگونه برای سوخت برنامه ریزی کنیم؟

5. مانیتور لحظه ایی مصرف سوخت در هواپیماهای مختلف

 

امکانات نرم افزار

1- ثبت قرارداد با شرکت های فراهم کننده سوخت

2- ثبت قبض رسید سوخت

3- ثبت تغییر قیمت های اعلام شده از سوی شرکت های فراهم کننده سوخت

4- ثبت بخش نامه های هزینه های اعلام شده از سوی شرکت های فراهم کننده سوخت

5- محاسبه هزینه اعلام شده از سوی شرکت های فراهم کننده سوخت پس از بارگذاری فایل سیاهه اعلام شده از سوی شرکت فراهم کننده سوخت.

6- ثبت فایل سیاهه شرکت های فراهم کننده سوخت از فایل اکسل

7- ثبت صورتحساب های اعلام شده از شرکت های فراهم کننده سوخت براساس واحد های مختلف

8- تولید اتوماتیک دستور پرداخت های اعلام شده براساس صورتحساب های اعلام شده

9- مقایسه داده های ثبت شده قبض رسید سوخت و فایل سیاهه و صورتحساب اعلام شده از سوی شرکت فراهم کننده

10- امکان جستجو بین صورتحساب ها، سیاهه ها، قبض های رسید.

11- نمودار مصرف و هزینه سوخت طی بازه های زمانی

12- نمودار مصرف و هزینه سوخت طی بازه های زمانی براساس Register

13- نمودار مصرف و هزینه سوخت طی بازه زمانی براساس ایستگاه ها

14- نمودار مصرف و هزینه سوخت طی بازه زمانی از سوی شرکت های فراهم کننده سوخت

15- نمودار مصرف و هزینه سوخت طی مسیرهای پروازی